ALLE NUMRE | REDAKTIONEN | JOBOPSLAG | KØB/SALG

Sikkerhedsudvalgets arbejde og APV 2007

Sikkerhedsudvalget på Datalogi tager sig af alle sikkerhedsrelaterede opgaver, både forebyggelse og opfølgning.

Hvis uheldet er ude

Heldigvis er vores arbejdsplads ikke plaget af særlig mange arbejdsulykker, men vi har dog haft en enkelt mindre fald-ulykke som er under behandling i udvalget.

Skulle du være uheldig og komme til skade i arbejdstiden, er det meget vigtigt at du kontakter sikkerhedsudvalget. Ulykken eller skaden skal meldes til arbejdstilsynet, og samtidig er det vigtigt at sikkerhedsudvalget får en mulighed for at forebygge, så det ikke sker igen.

Hvis du har et akut sikkerhedsproblem, eller bare emner du vil have behandlet, kan du frit henvende dig til et vilkårlige medlemmer af sikkerhedsudvalget. Alle medlemmer har gennemgået den lovpligtige sikkerhedskursus, og hjælper gerne med at få dit problem bragt videre, så det kan blive håndteret både fornuftigt og efter reglerne.

Råd og vejledning på websiderne

En del af sikkerhedsudvalget har over en længere periode arbejdet på at forbedre udvalgets websider. Det har resulteret i mere velstrukturerede sider med relevant information om regler, vejledninger og gode råd. Der er blandt andet anbefalinger om skærmarbejde, som mange vil kunne have fornøjelse af. Hvis du har forslag til udvidelser må du meget gerne sende os en mail.

APV 2007

Instituttet har stor gavn af regelmæssigt at få målt hvordan medarbejdernes billede af arbejdsmiljø opleves, så såvel medarbejdere som ledelse får øjnene op for de problemer, der bevidste som ubevidste generer os i hverdagen. Sikkerhedsudvalget besluttede derfor i efteråret 2007 at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) i form af en spørgeskema undersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere.

Spørgeskemaet blev sendt ud til 182 medarbejdere og undersøgelsen blev gennemført med 63% gennemførte besvarelser.

Som det fremgår af nedenstående diagrammer, ser det rigtig pænt ud. Der er ikke overvældende mange problemer, men dog alligevel lidt for udvalget at arbejde med. De områder, hvor der er størst problemer, er indenfor indeklima, tidspres og indretning, hvor hhv. 32, 28 og 23 personer af de der har gennemført besvarelsen melder om problemer.

 

 

 

Besvarelserne er for tiden til videre bearbejdning, hvor vi opdeler problemerne i typer og berørte lokaliteter, og herefter begynder sikkerhedsrepræsentanternes arbejde med at få løst de problemer som undersøgelsen har klarlagt.Ann Mølhave og Søren Ertmann

 

Kontakt redaktionen: :InterntNyt@katrinebjerg.net      04/03/2008